حمل و نصب سوله


پس از اماده شدن قطعات و سپری کردن قسمت رنگ آمیزی قطعات سوله با جرثقیل و در مواردی با لیفتراک به دقت بار تریلر می شود و به محل مورد نظر حمل می شود.سپس یک تیم نصاب حرفه ای عازم محل شده و در صورت محیا بودن فنداسیون و امکانات سوله در کمترین زمان و بیشترین دقت نصب می گردد که این امر یکی از مزایای سوله نصب به سازه های بتنی است.همچنین سازه های شرکت قابل دمونتاژ شدن را داراست که می توان سوله را در صورت نیاز به محلی دیگر منتقل و مجدد نصب کرد.