رنک سوله


در این مرحله قطعات سوله به چند روش رنگ آمیزی می شود که عمدتا کاربری سوله ، محل اجرا و میزان آلایندگی و رطوبت در نوع رنگ و روش رنگ رزی تاثیر به سزایی دارند
روش اول رنگ آمیزی عادی سوله که ابتدا قطعات تمیز کاری ، چربی زدائی و سپس رنگ آمیزی می شود.
روش دوم رنگ آمیزی مناطق مرطوب و کاربری های خاص که ابتدا قطعات سوله چربی زدائی و سپس سند بلاست می شود و سپس با دستگاه های مخصوص و پیشرفته رنگ آمیزی با ضخامت های مورد نیاز مشتری انجام می گیرد (میکرون واحد استاندارد قسمت کنترل کیفیت می باشد)