رنک سوله


در این مرحله قطعات سوله به چند روش رنگ آمیزی می شود که عمدتا کاربری سوله ، محل اجرا و میزان آلایندگی و رطوبت در نوع رنگ و روش رنگ رزی تاثیر به سزایی دارند
روش اول رنگ آمیزی عادی سوله که ابتدا قطعات تمیز کاری ، چربی زدائی و سپس رنگ آمیزی می شود.
روش دوم رنگ آمیزی مناطق مرطوب و کاربری های خاص که ابتدا قطعات سوله چربی زدائی و سپس سند بلاست می شود و سپس با دستگاه های مخصوص و پیشرفته رنگ آمیزی با ضخامت های مورد نیاز مشتری انجام می گیرد (میکرون واحد استاندارد قسمت کنترل کیفیت می باشد)

جوش قطعات سوله


در این مرحله پس از تنظیف قطعات با دستگاه های جوش الکترود و co2 و زیر پودری و تو پودری تکمیل و سپس اسپاتر زنی و به قسمت تمیز کاری منتقل و توسط مهندسین تست جوش آزمایشات لازم انجام و فرایند تکمیل می شود.

اجزای سوله

1-ستون
2-رفتر
3-لینک ها
4-پرلین ها
5-میل مهار ها
6-باد بند ها
7-والپست ها
8-بالکنی ها
9-نبشی نگهدارنده Z
10-پیچ و مهره
11-پوشش سوله
12-عایق های سوله
13-رنگ سوله

مونتاژ اولیه قطعات سوله


در این مرحله شروع ساخت سوله آغاز می شود و ابعاد ورق بنا بر نقشه های طراحی شده برش و جان و بال های قطعات پس از برش زاویه برش ها و سواخ کاری قطعات در جایگاه خود قرار گرفته و کلیه قطعات اتصالات سوله مونتاژ و خال بند و تکمیل می گردد.

طراحی سوله


طراحی ایده آل شامل اجرای طرحی سبک و مستحکم و متناسب با کاربری های مختلف و در نظر گرفتن شرایط جوی و محیطی و معیار های مهندسی می باشد.همچنین اطلاعاتی که در طراجی سوله ضوری و حائز اهمیت می باشد شامل:
طول ، عرض و ارتفاع مورد نیاز برای سوله ، شیب ، کاربری سوله ، ضریب فشردگی خاک ، میزان بارش برف و باران محل اجرا ، میزان وزش باد ، زلزله خیز بودن منطقه و ... که عدم توجه به آن در مواردی هزینه های کاذب و غیر منتظره ای را به سازنده و مشتری تحمیل می نماید.
در محاسبات و طراحی سوله ای که دارای جرثقیل سقفی است در نظ گرفتن بار دینامیکی و ضریب رفتاری و ارتفاع و طول سوله و اتصالات و تراورز ها حائز اهمیت است.


طراحی سوله که جز مراحل اولیه و بسیار حائز اهمیت اجرای پروژه می باشد که شامل:


1-طراحی طول ، عرض ، ارتفاع و شیب سوله
2-طراحی ضخامت و ابعاد جان و بال ستون سوله
3-طراحی ضخامت و ابعاد جان و بال رفتر سوله
4-طراحی ضخامت و ابعاد جان و بال ستون باد سوله
5-طراحی بادبند های سقف سوله
6-طراحی بادبند های بدنه سوله های معمولی با تعداد طبقات
7-طراحی بادبند های بدنه سوله دارای جرثقیل سقفی با تعداد طبقات
8-طراحی اتصالات فلنچی و پیچ و مهره های سوله
9-طراحی فنداسیون و base plate و میلگرد ها و انکرولت ها
10-طراحی میل مهار های سوله
11-طراحیپرلین های سقف سوله
12-طراحیلینک های سقف و بدنه سوله
13-طراحیمقاطع و ضخامت های جوش سوله
14-طراحیتراورز ها (تیر حماله جرثقیل سقفی) بر اساس ظرفیت جرثقیل سقفی
15-طراحی پل جرثقیل به صورت تک یا دو پل بر اساس ظرفیت جرثقیل و عرض سوله
16-طراحی آبرو های انتقال آب باران سوله
17-طراحی بارگذاری بار زنده و مرده سوله
18-طراحی دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی سوله (sap)
19-طراحیدرز های انقطاع فنداسیون سوله
20-طراحی نقشه های شاپ برش ابعاد سوله