سوله سازی شرکت شفیق - جهان سوله

این سوله سازی و ساخت سوله به سفارش شرکت شفیق در شهرک صنعتی محمود آباد به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۴۵ روز  و مدت زمان نصب این سوله، ۱۸ روز و مدت زمان پوشش سوله  ۵ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

سوله, سوله سازی, ساخت سوله, قیمت سوله