ساخت جرثقیل سقفی حایر پلاست - جهان سوله

این سوله سازی و ساخت جرثقیل سقفی شرکت حایر پلاست در شهرک صنعتی مورچه خورت ، اصفهان به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت جرثقیل سقفی ۱۰روز و مدت زمان نصب این سوله، ۳ روز و مدت زمان پوشش سوله ۰ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جرقیل سقفی- جهان سوله