سوله سازی و ساخت سوله شهرک صنعتی قمشچه

این سوله سازی و ساخت سوله به جهت سفارش آقای ایزدی برای شهرک صنعتی قمشچه، اصفهان با پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۴۲ روز و مدت زمان نصب این سوله، ۱۷ روز و مدت زمان پوشش سوله ۹ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جهان سوله - سوله سازی - ساخت سوله