سوله سازی شهرک صنعتی میمه - جهان سوله

این سوله و ساخت سوله به جهت سفارش آقای شکوه نیا برای شهرک صنعتی میمه ، اصفهان با پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۴۲ روز و مدت زمان نصب این سوله، ۹ روز و مدت زمان پوشش سوله ۵ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

سوله شهرک صنعتی میمه, جهان سوله, قیمت سوله, سوله سازی