ساخت سوله آقای رضوانی – مجتمع تفریحی پرواز

این سوله و ساخت سوله به جهت سفارش آقای رضوانی برای مجتمع تفریحی پرواز ، اصفهان با پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت این سوله 13 روز و مدت زمان نصب این سوله، 4 روز و مدت زمان پوشش سوله 5 روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جهان سوله-مجتمع پرواز