ساخت سوله و جرثقیل سقفی برشکاری سلیمانی - جهان سوله اصفهان

ساخت سوله و جرثقیل سقفی برشکاری سلیمانی واقع در شهرک صنعتی بختیار دشت اصفهان توسط شرکت سوله سازی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله و جرثقیل سقفی ۳۵ روز، مدت زمان نصب سوله و جرثقیل سقفی ۱۵ روز و مدت زمان پوشش سوله ۵ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

 

سوله | قیمت سوله | سوله سازی | ساخت سوله | جهان سوله اصفهان