ساخت سوله و جرثقیل سقفی صنایع هفت تیر اصفهان - جهان سوله اصفهان

ساخت سوله و جرثقیل سقفی صنایع هفت تیر اصفهان (صنایع دفاع) در شهر مبارکه اصفهان توسط شرکت سوله سازی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله و جرثقیل سقفی ۲۴ روز، مدت زمان نصب سوله و جرثقیل سقفی ۱۰ روز و مدت زمان پوشش سوله ۷ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

 

سوله | سوله سازی | ساخت سوله | جهان سوله اصفهان

 

سوله | قیمت سوله | سوله سازی | ساخت سوله | جهان سوله اصفهان