سوله سازی شرکت کشتیبان جنوب بندر ماهشهر

این سوله سازی شرکت کشتیبان جنوب بندر ماهشهر  و ساخت سوله در بندر امام خمینی ماهشهر به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۶۰ روز  و مدت زمان نصب این سوله، ۵۰ روز و مدت زمان پوشش سوله ۱۵ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

سوله، جهان سوله، ساخت سوله در اصفهان، قیمت سوله، سوله سازی

سوله، جهان سوله، سوله سازی