ساخت جرثقیل سقفی شرکت اسنوا-جهان سوله

این سوله سازی و جرثقیل سقفی به سفارش شرکت اسنوا در شهرک صنعتی مورچه خورت به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان  ساخت سوله و جرثقیل سقفی ۳۰ روز و مدت زمان نصب سوله جرثقیل سقفی ۲۰ روز و مدت زمان ‍پوشش سوله ۷ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.